Chính sách bảo mật

website Viet-flowers.com sử dụng một mạng được mã hóa để đảm bảo sự an toàn của sự riêng tư của người dùng của chúng tôi và sở hữu trí tuệ. Thông tin duy nhất chúng tôi sử dụng là từ dấu Viet-flowers.com trang web trong. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông điệp của người dùng của chúng tôi hoặc mật khẩu trừ những thông tin được chứa bên trong một lý lịch thành viên.

Nếu bạn không muốn thông tin của bạn thu thập, đã sử dụng, và chuyển như mô tả của chính sách này, bạn có thể khóa tài khoản của bạn trên trang web Viet-flowers.com và tất cả các thông tin tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

Thông tin được thu thập trên các ứng dụng của chúng tôi được lưu trữ tại Hoa Kỳ; vì thế, thông tin của bạn có thể trở thành đối tượng phải ở Hoa Kỳ. pháp luật.

 

PHẠM VI CHÍNH SÁCH NÀY

Chính sách này áp dụng đối với những thông tin chúng tôi thu thập hoặc sử dụng trên các trang web và các ứng dụng thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi Viet-flowers.com LLC và TRMC LLC. website Viet-flowers.com không chịu trách nhiệm về chính sách hay các hoạt động của các trang web khác riêng tư.

 

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

website Viet-flowers.com thu thập tên đầu tiên và cuối cùng của người dùng của chúng tôi, hình ảnh lý lịch thành viên, hình nền sử dụng, vị trí người dùng, sử dụng mô tả công việc hiện tại, ngành công nghiệp sử dụng, ngành công nghiệp quan tâm đến người sử dụng, và kết quả sử dụng thử nghiệm.

 

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để tạo hồ sơ cá nhân của người dùng.

 

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi không chia sẻ hoặc thu thập bất kỳ thông tin khác so với thông tin chúng tôi thu thập để điền vào hồ sơ của bạn đến trang web của Viet-flowers.com. Thông tin duy nhất chúng tôi cho phép người dùng có thể thấy là những gì trên hồ sơ của bạn.

Nếu vì lý do nào đó bạn muốn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn có thể sử dụng nút của chúng tôi hủy để xóa tất cả các dữ liệu và thông tin mà bạn sử dụng cho trang web Viet-flowers.com.

 

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG

Nếu chúng ta quyết định vật chất thay đổi bản chất của chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ, nơi yêu cầu, liên lạc với bạn thông qua địa chỉ email mà bạn duy trì trong hồ sơ của bạn. Chúng tôi cũng sẽ gửi những thay đổi qua thông báo nổi bật trên trang web.

 

BẢO VỆ

Bạn có trách nhiệm giữ tên truy cập và mật khẩu của bạn bí mật.

website Viet-flowers.com hiện các biện pháp thích hợp để bảo đảm thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát do tai nạn và truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, Internet là một hệ thống mở và chúng tôi không thể bảo đảm rằng các bên thứ ba không được phép sẽ không thể đánh bại những biện pháp hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không đúng. Bạn nên biết rằng hồ sơ có thể được giám sát bởi chủ nhân hiện tại của bạn.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Dữ liệu của bạn được gửi đến Việt-hoa, LLC và được lưu trữ và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu trên các máy chủ nằm ở nước Mỹ sở hữu và duy trì bởi TRMC LLC lưu trữ dữ liệu một cách an toàn trong đám mây. Việt-hoa, LLC, là một công ty trách nhiệm hữu hạn Houston được sở hữu bởi TRMC, LLC, có trụ sở tại Houston Texas.

Nếu, bất cứ lúc nào, bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tuyến tại viet-flowers.com/contact-us/.

 

COOKIES VÀ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

Bánh quy: Khi bạn truy cập các dịch vụ Việt-hoa, website Viet-flowers.com thu thập thông tin kỹ thuật nhất định để phân tích việc sử dụng các trang web và dịch vụ của mình và cung cấp một kinh nghiệm cá nhân hơn. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ đại diện cho chúng tôi, chẳng hạn như Google Analytics, sử dụng Log Files và công nghệ theo dõi để thu thập và phân tích một số loại thông tin kỹ thuật, bao gồm cả các tập tin cookie, Các địa chỉ IP, loại thiết bị, nhận dạng thiết bị, các loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, giới thiệu và trang thoát, và URL, loại nền tảng, số lần nhấp chuột, Tên miền, trang đích, trang đã xem và thứ tự của các trang, lượng thời gian dành cho các trang đặc biệt, trạng thái trò chơi và ngày và thời gian hoạt động trên ứng dụng của chúng tôi, và các thông tin tương tự khác. Trong vài trường hợp, Viet-flowers.com trang web sẽ liên kết thông tin này với tên đăng nhập để sử dụng nội bộ của chúng tôi.

X